Sista April 2018

Årets majbrasa var planerad att tändas vid bystugan liksom förra årets brasa men naturen och omständigheterna medförde att något material till majbrasa inte kunnat samlas eller transporteras till bystugan.

En mindre ”brasa” tändes vid grillplatsen för korvgrillning.

Firandet fortsatte inne i bystugan där damerna i Mo förberett med goda korv- och ostmackor.

Ett 25-30 tal bybor och utsocknes hade mött upp för firandet inklusive byns nyaste medlem.Vi får hoppas på lite gynnsammare omständigheter till nästa år.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.