Surströmmingspremiär 2019

Så var det dags för årets surströmmingspremiär.

Ett 35-tal personer boende i Mo eller med anknytning till byn hade mött upp för att avnjuta Oskars surströmming.

En skön kväll i glada vänners lag. Tack till Kerstin & co som arrangerade.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Öppet hus 2019

 

Under Junseles återvändarvecka bjöd Mo byalag in till öppet hus den 20 juli 2019.
Runt 90 personer lät sig väl smaka av såväl kaffe och kakor bakade av damerna i Mo som hamburgare och korv serverade av byns grillmästare.

Förutom fika kunde man också spela kubb eller gå en liten tipsrunda.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Byalagsfest 2019

Så var det återigen dags för en sommarfest i Mo byalag, lördagen den 13 juli 2019. Ett 40-tal bofasta bybor eller tidigare bybor eller andra med anknytning till byn deltog. Det bjöds på potatisgratäng, sallader, grillad kött och därefter kaffe med tårta.

Festen gästades också av hälften av duon GöLe, Göran Stenmark som underhöll med sång och musik.

Tack till festkommittén för en skön kväll och en trevlig fest.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Midsommar 2019

Den årliga midsommargudstjänsten hölls som vanligt på söndagen i midsommarveckan på den gamla kyrkplatsen i Mo. Ett femtiotal besökare lyssnade till komminister Marthin Jönsson i ett hyfsat midsommarväder.

Efter gudstjänsten var det som vanligt mingel till kaffe och kakor som kokats och bakats av damerna i Mo byalag.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Ledningsrenovering etapp 6

Den 10:e juni påbörjades den sista etappen i pågående ledningsrenovering i Mo, Junsele.

Etappen omfattar en kort ledningssträcka från huvudledningen ner till byn mot abonnenter på Backen.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Vårstädning 2019

Årets vårstädning av den gamla kyrkplatsen kunde till slut genomföras söndagen den 19:e maj 2019 efter ha ställts in två föregående söndagar.

Städningen detta år omfattade även städning kring sockenmagasinet som fick nytt spåntak och trappa i oktober förra året. Detta bekostades av hembygdsföreningen som äger sockenmagasinet men byalaget tog på sig städningen efter jobbet.


Städningen avslutades som vanligt med kaffe och smörgåsar i bystugan.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Sista April 2019

Sista april 2019 firades vid bystugan av ett 35-tal personer. Någon majbrasa hade inte förberetts bland annat på grund av brandrisken men en lite eld för att grilla fanns.

Inne i bystugan serverades fika med smörgåsar och kakor.

Utöver kaffe och smörgåsar serverades även en mer andlig spis

Den tidigare ordföranden i byalaget som avgick vid årsmötet den 24:e mars 2019 avtackades också av byalagets sekreterare under överinseende av den nya ordföranden.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Angeldon 2019

Årets angeldon på Märrgårdsviken gick av stapeln den 30:e mars 2019.

44 lag deltog varav 15 lag sammanlagt fångade 19 gäddor med en total längd av 12,87 m.

Segrade gjorde lag Strömstararna med total 198 cm gädda.

  1. Strömstararna 198 cm gädda
  2. Lag Kallin/Rylander 159 cm
  3. Finns i Sjön 199 cm

För att erhålla full segerlön, 20 000 kr, krävdes 60 anmälda lag. Segrarna i 2019 års angeldon fick därför ”nöja” sig med 12 000 kr utöver äran. Övriga lag enligt prislistan erhöll varupriser donerade av generösa sponsorer.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Året 2018

Det har inte varit stor aktivitet på byalagets hemsida men det har varit större aktivitet inom byalaget. Detta är ett försök att sammanfatta alla aktiviteter under 2018 och presentera dessa på hemsidan.

Julgröt 2018

2018 avslutades i sedvanlig ordning med julgröt i bystugan den 9:e december. Ett 30-40 talet personer avnjöt den goda julgröten för att avsluta byalagets år. Tyvär har alla bilder försvunnit i en datakrasch hos den enda fotografen som dokumenterade julgröten.

Sockenmagasin

Sockenmagasinet fick ett nytt tak och en ny trappa i oktober 2018 genom hembygdsföreningen. Byalaget tog på sig att städa upp efter jobbet i samband med den årliga vårstädningen.

Surströmming 2018

Årets surströmmingen serverades den 17:e augusti 2018. Ett 40-tal personer samlades i bystugan för att tillsammans bedöma året strömming. Den fick klart godkänd men bilderna från detta celebra tillfälle försvann i sammma datakrasch som julgrötens bilder.

Slåttanna 2018

Slåttanna på gamla kyrkpllatsen, granne med bystugan, genomfördes den 2:a augusti 2018.Ett 15-tal personer frå byn eller med anknytning till byn hjälptes åt med slåttern som sedan avslutades med fika utanför bystugan.

Midsommar 2018 med dop

Den traditionella friluftsgudstjänsten på den gamla kyrkplatsen, söndagen i midsommarveckan ägde rum den 24 juni 2018.

Det fina vädret och ett dop innebar att 80-100 personer samlats till gudstjänsten som leddes av kommunister Marthin Jönsson som även förrättade dopet av den yngsta medlemmen i Mo byalag.

Gudstjänsten avslutades med kyrkkaffe framför bystugan serverat av damerna i Mo som även bakat bakverken som serverades.

Vårstädning 2018

Den årliga vårstädningen av den gamla kyrkplatsen genomfördes den 19:e maj 2018.

Ett 15-tal personer hjälptes åt och städningen avslutades som vanligt med kaffe, mackor och bröd framför bystugan.

Fikat avslutades med att den mer än 90 år gamla biologen, hembygdsforskaren och läraren Gunnel Malmkvist berättade om sockenmagasinet och filosoferade om gamla mått som kanna och tunna.

Ledningsrenovering etapp 5

Den femte och kanske den sista stora etappen i renoveringen av ledningsnätet i Mo vattenförening genomfördes under maj 2018.

Arbetet påbörjades vid Mo jaktlags samlingsplats och fortsatte sedan över allmänna vägen ner till Märrgård med avstickare på vägen.

Övriga aktiviteter, Sista April, Årsmöte och Vårstädning redovisas separat.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Sista April 2018

Årets majbrasa var planerad att tändas vid bystugan liksom förra årets brasa men naturen och omständigheterna medförde att något material till majbrasa inte kunnat samlas eller transporteras till bystugan.

En mindre ”brasa” tändes vid grillplatsen för korvgrillning.

Firandet fortsatte inne i bystugan där damerna i Mo förberett med goda korv- och ostmackor.

Ett 25-30 tal bybor och utsocknes hade mött upp för firandet inklusive byns nyaste medlem.Vi får hoppas på lite gynnsammare omständigheter till nästa år.

Posted in Nyheter | Leave a comment