Berättarkväll i Mo

Söndagen den 12 januari 2020 hade vi ett uppstartsmöte för ett antal berättarkvällar i Mo bystuga. Syftet med dessa kvällar är att försöka samla byns historia och berättelser för att föra dessa vidare till kommande generationer.

Byalaget har dessutom fått tillgång till den byakista som fanns i Lennart Henrikssons kvarlåtenskap.

Ett 20-tal personer mötte upp i byastugan.

Till mötet hade vi också lyckats engagera vår bygdeforskarguru Göran S som här syns diskutera med vår egen bygdeforskare Lasse M.

Här har Göran öppnat byakistan och konstaterar med entusiasm att här har vi ett rikt material att ösa ur, kanske inte bara för Mo utan även för andra byar i Junsele socken.

Ett spännande arbete har tagit sin början.

Nästa träff är planerad till söndagen den 19 januari kl 17.00 i Bystugan.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.