Historik

Historien och Mo by …

 

 o var antagligen den första byn i Junsele, vi vet att byn bör ha funnits redan under medeltiden. I Mo fanns kyrka ända fram till år 1885. Då revs tyvärr den gamla träkyrkan från 1763. Man vet att det åtminstone har funnits en kyrka tidigare i byn, nämnd redan under 1500-talet. Mycket tyder även på att det under medeltiden fanns ett kapell i byn och sägnen gör gällande att det låg på Märrgård som enligt gammal tradition ska betyda Mariagård.Eftersom Junsele var annex under Resele pastorat fick prästen rida till Mo för att predika. Det var riksdagsmannen Erik Abrahamsson i Bölen som stred för att Junsele skulle få en egen sockenpredikant. År 1755 bar Erik Abrahamsson arbete frukt och predikanten Paul Molander började sitt arbete. I byn fanns även ett gästgiveri med anor från 1600-talets början. Här slutade den så kallade Ridvägen innan ödemarken tog vid. Handelsplats och marknad för handel med samerna fanns i kyrkans närhet.Första gången som Mo näms i handlingar är i den äldsta bevarade skattelängden från våra trakter. Den är från 1535. De s.k. ”Gärder och Hjälper” var en skatt som skulle betala Gustav Wasas skuld till Lybeck. Skattlängden är ganska enkel och man får endast förnamn på de skattande bönderna i byn. 1535 fanns i byn bönderna Tommas och Erijck. Märrgård står för sig med bönderna Oloff och Erijck.

I början av 1600-talet delades Mo by i 7 hemman, som i sin tur har blivit delade, några flera gånger. Dessutom har de blivit utstyckat torp och tomter som blivit bebyggda.Många människor och deras livsöden har passerat byn genom historien och på olika sätt lämnat efter sig byggnader, handlingar, sägner och historier. Livet bestod säkerligen till stor del av hårt arbete för att klara överlevnaden. Att dåtidens människor använde mycket sprit, både till vardags och helg var inte ovanligt, troligen för att orka med tillvaron.