Junseles kyrkby i mer än 400 år

Förord

Mo var antagligen den första byn i Junsele, vi vet att byn bör ha funnits redan under medeltiden. I Mo fanns kyrka ända fram till år 1885, då revs tyvärr den gamla träkyrkan från 1763. Man vet att det åtmindstone har funnits en kyrka tidigare i byn, nämnd redan under 1500-talet. Mycket tyder även på att det under medeltiden fanns ett kapell i byn och sägnen gör gällande att det låg på Märrgård som enligt gammal tradition skall betyde Mariagården. Eftersom Junsele var ett annaex under Resele pastorat fick prästerna rida till Mo för att predika. Det var riksdagsmannen Erik Abrahamsson i Bölen som stred för att Junsele skulle få en egen sockenpredikant. År 1755 bar Erik Abrahamssons arbete frukt och predikanten Paul Molander började sitt arbete. I byn fanns även gästgiveriet med anor från 1600-talets början.

Här slutade den så kallade Ridvägen innan ödemarken tog vid. Handelsplats och marknad för handel med samerna fanns i kyrkans närhet.Första gången som Mo nämns i handlingar är i den äldsta bevarade skattelängden från våra trakter.Den är från 1535. De s.k. ”gärder och Hjälper” var en skatt som skulle betala Gustav Vasas skuld till Lybeck. Skattelängden är ganska enkel och man får endast förnamn på de skattande bönderna i byn. 1535 fanns i byn bönderna Tommas och Erijck. Märrgård står för sig med bönderna Oloff och Erijck.

I början av 1600-talet delades Mo by i 7 hemman, som i sin tur har blivit delade, några flera gånger. Dessutom har de blivit avstyckade torp och tomter som blivit bebyggda. Många människor och deras livsöden har passerat byn genom historien och på olika sätt lämnat efter sig byggnader, handlingar, sägner och historier. Livet bestod säkerligen till stor del av hårt arbete för att klara överlevnaden. Att dåtidens människor använde mycket sprit, både till vardags och helg var inte ovanligt, troligen för att orka med tillvaron.

Om Mo har mycket skrivits. Jag har här försökt sammanställa och sammanföra en del av vad som skrivits eller berättats för mig. Pelle Henriksson, Agneta Olofsson, Göran Stenmark, Gunnel Malmqvist, Gunnar Sellin, Ragnar Henriksson, min far Jon Molin, Olof G Strömberg, Hans Sjökvist, Sven Erik Persson och Erik Eriksson är några av de som finns citerade, men även från SVARs arkiv i Ramsele har jag hämtat uppgifter.

Lars Molin

Länkar till övriga sidor (finns även i menyn):

Befolkning

Hemman

Historier

Sockenmagasin