Hemman, andra fastigheter och föreningar

Bönder/ Hemmansägare i Mo från början av 1600 talet

Mo by delades i 7 hemman, vi skall försöka följa dem och dess ägare från början av 1600 talet tills idag, 1998 års ägare. Delvis uppdaterad 2018.

Alla hemman har blivit delade, några ett flertal gånger, dessutom har det blivit utstyckat torp och tomter som blivit bebyggda.  Jag börjar med Mo nr.1, och följer det fram till idag, sedan i tur och ordning Mo nr 2, 3, 4 o.s.v.

Mo nr 1    9 ¼ seland

Mo nr 2    9 ¼ seland

Mo nr 3    8 ¼ seland

Mo nr 4    7 ¼ seland

Mo nr 5    7 ½ seland

Mo nr 6    3 ½ seland

Mo nr 7,    Prästbordet

Mo sågförening

Elektrifiering

Båtmansroten 115, Trygg i Mo

Mo gamla kyrka

Delning av Mo-ön

Bomärken för Mo bys hemman